ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

sans

  1. ปราศจาก, ไม่มี

อ่านเพิ่มแก้ไข