ภาษาฝรั่งเศส แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำบุพบท แก้ไข

sans

  1. ปราศจาก, ไม่มี

อ่านเพิ่ม แก้ไข