ดูเพิ่ม: Cent, Cent., และ cent-

ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

cent (ท͜เสนท)

  1. (หนึ่ง) ร้อย