ดูเพิ่ม: Cent, Cent., และ cent-

ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

เลข แก้ไข

cent

  1. (หนึ่ง) ร้อย