ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

คำนามแก้ไข

root (พหูพจน์ roots)

  1. ราก

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำกริยาแก้ไข

root (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม roots, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ rooting, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ rooted)

  1. ...

รากศัพท์ 3แก้ไข

เป็นไปได้ว่าแผลงมาจาก rout โดยเลียนคำว่า hoot

คำกริยาแก้ไข

root (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม roots, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ rooting, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ rooted)

  1. ...