ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

read (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม reads, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ reading, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ read) (รีด)

  1. อ่าน
    Teachers should read the words loudly and clearly and explain their meaning so the students will readily understand.
    ครูควรอ่านทุกคำให้ดัง ๆ และ ชัด ๆ และอธิบายความหมายของคำ เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจอย่างเร็วไว
  2. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ read (ออกเสียง [เร็ด])