ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

understand (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม understands, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ understanding, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ understood) (อันเดอร์สแตนด์)

  1. เข้าใจ
    They couldn't understand why he had done such a thing.
    พวกเขาไม่เข้าใจว่าเขาทำอย่างนั้นไปทำไม