ดูเพิ่ม: qin, qín, qīn, และ qǐn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qìn (qin4, จู้อิน ㄑㄧㄣˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠋆
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠖶𠖶
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠜘𠜘
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠦎𠦎
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡩁
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡹢𡹢
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢱶𢱶
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣖯𣖯
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣨠𣨠
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰜜
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤵂𤵂
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦧋𦧋
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬜤
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𲇴
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩂈𩂈
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩐙𩐙
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩔝𩔝
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱂫