ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qin4 (จู้อิน ㄑㄧㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qìn