ดูเพิ่ม: qìn, qín, qīn, และ qǐn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

qin (qin5qin0, จู้อิน ˙ㄑㄧㄣ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ qīn.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ qín.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ qǐn.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ qìn.