ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

prove (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม proves, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ proving, อดีตกาลสามัญ proved, อดีตกาลสมบูรณ์ proved หรือ proven) (พฺรูฟ)

  1. พิสูจน์
  2. ทดสอบ, ทดลอง
  3. (โบราณ) มีประสบการณ์