ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

prohibit (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม prohibits, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ prohibiting, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ prohibited)

  1. ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง