ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

pont ช. (พหูพจน์ ponts)

  1. สะพาน

ลูกคำแก้ไข

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข