ภาษากาตาลาแก้ไข

คำนามแก้ไข

pi ช. (พหูพจน์ pins)

  1. สน (Pinus)

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pi (จู้อิน ˙ㄆㄧ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .