ภาษากาตาลา แก้ไข

คำนาม แก้ไข

pi ช. (พหูพจน์ pins)

  1. สน (Pinus)

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

pi (pi5pi0, จู้อิน ˙ㄆㄧ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .