ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

pas ช. (พหูพจน์ pas)

  1. ขั้น, ก้าว, ฝีเท้า
  2. (geography) ช่องแคบ

ลูกคำแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

pas

  1. (ne ... pas) ไม่
    Je ne sais pas.ฉันไม่รู้
  2. (ภาษาปาก, spoken) ไม่
    J’veux pas travailler.ฉันไม่ต้องการทำงาน
    (รูปย่อของ: Je ne veux pas travailler. หรือ Je veux pas travailler.)

ลูกคำแก้ไข

คำที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข