ภาษาโปแลนด์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาสลาวิกดั้งเดิม *obrazъ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

obraz ช. อชีว.

  1. รูป, ภาพ

การผันแก้ไข

ภาษาโรมาเนียแก้ไข

คำนามแก้ไข

obraz ช.

  1. แก้ม