ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

oblige (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม oblig, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ ing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ obliged) (อะไบฺลจ)

  1. บังคับ
  2. ทำบุญคุณให้
  3. ช่วยเหลือ