ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

nubo (นูโบ) (เอกพจน์กรรมการก nubon, พหูพจน์ nuboj, พหูพจน์กรรมการก nubojn)

  1. เมฆ