ภาษาเช็กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "[mʊʃ]" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
  • (file)
  • คำอ่านภาษาไทย : มุช

คำนามแก้ไข

muž แม่แบบ:ชาย

  1. ผู้ชาย
  2. สามี

การผันแก้ไข

คำพ้องความแก้ไข

คำตรงข้ามแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข