ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mot ช. (พหูพจน์ mots)

  1. คำ

ลูกคำแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข

การสลับอักษรแก้ไข