ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ming (จู้อิน ˙ㄇㄧㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ míng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mǐng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mìng.

ภาษาอุซเบกแก้ไข

เลขแก้ไข

ming

  1. พัน