ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ming (ming5ming0, จู้อิน ˙ㄇㄧㄥ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ míng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mǐng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ mìng.

ภาษาสกอตแก้ไข

คำนามแก้ไข

ming (พหูพจน์ mings)

  1. กลิ่น

ภาษาอุซเบกแก้ไข

จำนวนเชิงการนับภาษาอุซเบก
 <  999 1000 1001  > 
    เชิงการนับ : ming
    เชิงอันดับที่ : minginchi

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ming

  1. (หนึ่ง) พัน