ภาษาเอสเปรันโต แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

mendi (ปัจจุบันกาล mendas, อดีตกาล mendis, อนาคตกาล mendos, conditional mendus, volitive mendu)

  1. สั่ง (อาหาร สินค้า บริการ ฯลฯ)

การผันรูป แก้ไข