ดูเพิ่ม: mou, móu, mōu, และ mǒu

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mòu (mou4, จู้อิน ㄇㄡˋ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥆆𥆆
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦺒𦺒