ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mòu (จู้อิน ㄇㄡˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥆆
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦺒