ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mou4 (จู้อิน ㄇㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ mòu