ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

like

 1. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน
 2. ชนิด, ประเภท

คำกริยาแก้ไข

like

 1. (สกรรม) ชอบ, นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ, Syn.
 2. (อกรรม) ต้องการ, ปรารถนา

คำพ้องความแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

like

 1. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน
 2. เท่ากัน, เท่าเทียมกัน, เสมอกัน
 3. น่าจะเป็นไปได้, เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ
 4. ประเภทเดียวกัน, จำพวกเดียวกัน

คำพ้องความแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

like

 1. เช่น, ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น
 2. เป็นลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษ
 3. เหมือนกับ, เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ

คำพ้องความแก้ไข

ปัจจัยแก้ไข

like

 1. เหมือน