ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • อี'ควอล
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/ˈiːkwəl/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนามแก้ไข

equal

  1. คนหรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเท่าๆ กัน

คำพ้องความแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

equal

  1. ทำให้เทียมกัน
  2. เท่ากัน; เทียบเท่า, พอกัน, ทัดเทียมกัน, Syn.

คำพ้องความแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

equal

  1. ซึ่งเท่ากัน, ซึ่งพอกัน, ทัดเทียม, เสมอภาค, เท่าเทียม
    Now we will make it equal.(ตอนนี้เราจะทำให้มันเท่าเทียมกัน)

คำพ้องความแก้ไข