ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lié (จู้อิน ㄌㄧㄝˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧞪