ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lùn (จู้อิน ㄌㄨㄣˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,