ดูเพิ่ม: lun, lùn, lún, และ lǔn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lūn (lun1, จู้อิน ㄌㄨㄣ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ