ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

komento

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ コメント

ภาษาตากาล็อกแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

komento

  1. ความเห็น

ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

komento (กรรมการกเอกพจน์ komenton, พหูพจน์ komentoj, กรรมการกพหูพจน์ komentojn)

  1. ความเห็น