ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiǎng (จู้อิน ㄐㄧㄤˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ , ,
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ