ดูเพิ่ม: jiàng, jiāng, และ jiǎng

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jiang (jiang5jiang0, จู้อิน ˙ㄐㄧㄤ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiāng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiǎng.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiàng.