ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jiang3 (จู้อิน ㄐㄧㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jiǎng