ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

invest (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม invests, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ investing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ invested) (อินเฝ็สต์)

  1. ลงทุน
  2. อุทิศ (เวลา หรือ กำลัง)
    He invested his entire life into his work.
    เขาได้อุทิศทั้งชีวิตให้แก่งานของเขา
  3. แต่งตั้ง