ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

hund ร.

  1. สุนัข, ฮาวด์

ภาษานอร์เวย์แบบนือนอสก์แก้ไข

คำนามแก้ไข

hund ช. (เอกพจน์ชี้เฉพาะ hunden, พหูพจน์ไม่ชี้เฉพาะ hundar, พหูพจน์ชี้เฉพาะ hundane)

  1. สุนัข, ฮาวด์

ภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอลแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

hund ช. (เอกพจน์ชี้เฉพาะ hunden, พหูพจน์ไม่ชี้เฉพาะ hunder, พหูพจน์ชี้เฉพาะ hundene)

  1. สุนัข, ฮาวด์

ภาษาสวีเดนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

hund ร.

  1. สุนัข, ฮาวด์

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ hund 
เอกพจน์ พหูพจน์
ไม่ชี้เฉพาะ ชี้เฉพาะ ไม่ชี้เฉพาะ ชี้เฉพาะ
กรรตุการก
(nominative)
hund hunden hundar hundarna
สัมพันธการก
(genitive)
hunds hundens hundars hundarnas