ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

homo (โฮโม) (เอกพจน์กรรมการก homon, พหูพจน์ homoj, พหูพจน์กรรมการก homojn)

  1. มนุษย์, คน