ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

hold (โฮลฺด)

  1. จับ
  2. ถือ