ดูเพิ่ม: hong, hóng, hōng, และ hǒng

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hòng (hong4, จู้อิน ㄏㄨㄥˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠳃𠳃
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰇖
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡺭𡺭
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𭱊
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥈿𥈿
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥥡𥥡
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥰲𥰲
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦕷𦕷
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦶓𦶓
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧊯𧊯
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧋔𧋔
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧾧𧾧
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰾁
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩒴𩒴
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗢𩗢
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩰓𩰓
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 鸿