ดูเพิ่ม: hòng, hóng, hōng, และ hǒng

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

hong (hong5hong0, จู้อิน ˙ㄏㄨㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hōng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hóng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hǒng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ hòng.