ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hong4 (จู้อิน ㄏㄨㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hòng