ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

from

  1. จาก