ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ferrum

  1. เหล็ก