ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

farine ญ. (พหูพจน์ farines) (ฟารีน)

  1. แป้ง

ภาษาฟรียูลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

farine ญ.

  1. แป้ง