ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fóu (จู้อิน ㄈㄡˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧉈
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ