ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

entendre

  1. ได้ยิน