ดูเพิ่ม: duò, duó, duō, และ duǒ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

duo (duo5duo0, จู้อิน ˙ㄉㄨㄛ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦕰𦕰

duo

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duō.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duó.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duǒ.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duò.

ภาษาละติน

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

duo

  1. สอง