ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

duan (จู้อิน ˙ㄉㄨㄢ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duǎn.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duàn.

ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

duan (ดูอัน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ dua (ดูอา)