ดูเพิ่ม: duan, duàn, duān, และ dự án

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

duǎn (duan3, จู้อิน ㄉㄨㄢˇ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ