ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาวิเศษณ์แก้ไข

dedans

  1. เข้าไปข้างใน; อย่างภายใน; ภายใน

คำตรงข้ามแก้ไข

คำนามแก้ไข

dedans ช. หรือ ญ. (พหูพจน์ dedans)

  1. ข้างใน

คำตรงข้ามแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

dedans

  1. ข้างใน

คำตรงข้ามแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข