ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คันเทน'
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/kənˈteɪn/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

contain

  1. จำกัด
  2. จุ, บรรจุ
  3. ยับยั้ง, ควบคุมความรู้สึก
  4. ประกอบด้วย
  5. มี


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 contain contained contained containing contains