ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

contained

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ contain