ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

commencer

  1. เริ่ม